06 30 433 3008
info@zsuzsisuti.hu

Általános szerződési feltételek

  1. A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF)

Braun-Rózsa Zsuzsanna egyéni vállalkozó(továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltató székhelye: 2049 Diósd, Székely András u 2.

A Szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:

e-mail címe: info@zsuzsisuti.hu

Közösségi média: Facebook, Instagram

Telefonszáma:+36 30433 3008

Nyilvántartó hatóság: EVNY Portál , nyilvántartásba vételi szám:52978012

A Szolgáltató Adószáma:69295948-1-33


A Szolgáltató tárhelyszolgáltatója: Ezit Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., e-mail cím:info@ezit.hu,cegyzékszám: 01 09 968191)

által üzemeltetett http://www.zsuzsisuti.hu, internetes honlapon elérhető online szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő Megrendelők általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az ÁSZF megfelel a jogszabályban előírtaknak.

A Szolgáltató a saját üzemében gyártott és készített sütemények, torták és egyéb édességek értékesítését végzi, amelyek a weboldalon elérhető katalógusból érhetők el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát egyoldalúan megváltoztassa.

A Megrendelő a honlapon egyedi megrendeléseket adhat a Szolgáltatónak termékek elkészítésére, amelynek házhozszállításáról a Szolgáltató gondoskodik illetve személyes átvétel választása esetén a termék készítését végző Szolgáltatónál van lehetősége átvenni.

A megrendelést követően tett kifejezett kölcsönös nyilatkozatokkal a Szolgáltató és a Megrendelő között online vállalkozói szerződés jön létre.

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos és a Megrendelő által letölthető szövegét a Szolgáltató teszi közzé a honlapon. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a honlapra történő feltöltés után 8 nappal lép hatályba.

I. FOGALMAK

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Szolgáltató: a Braun-Rózsa Zsuzsanna egyéni vállalkozó, engedéllyel rendelkező vállalkozás, aki vállalja a vonatkozó ÁSZF és szerződés rendelkezéseinek megfelelően a honlapra feltöltött kínálatból a megrendelők által megrendelt termékek határidőre történő elkészítését.

zsuzsisuti/honlap: a Szolgáltató által a www.zsuzsisuti.hu domain alatt, magyar nyelven

üzemeltetett online felület, ahol a Szolgáltató termékeit, szolgáltatásait a Megrendelők a megrendelhetik.

Termék : a Szolgáltató által készített akár sós vagy édes cukrászati termék, ahogy annak

fényképét, leírását és hozzávalóit a honlapon a Szolgáltató közzéteszi.

Megrendelő/User: az a felhasználó, aki a honlapon biztosított informatikai háttér igénybe

vételével terméket rendel a Szolgáltatótól.

Barion-rendszer:a kibocsátó által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikuspénz

rendszer és a kibocsátó által nyújtott elektronikus pénzszolgáltatás. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyával történő fizetés esetén, illetve a bankkártya adatok elmentése esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot a Szolgáltató nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító BARION rendszer kezeli, a rendszer https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ adatkezelésre vonatkozó szabályzata a következő linken érhető el.

Állandó kínálat: a Szolgáltató által meghatározott termékek listája, amelyet Megrendelő megrendelése esetében a honlapon megjelölt vállalt határidőn belül a Szolgáltató kész és képes elkészíteni, amennyiben a megrendelést a vásárló megrendelte.

II.AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

  1. Regisztráció, személyes fiók

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések.

Amennyiben bárki megrendelést kíván adni valamely, a honlapon feltüntetett termék elkészítésére, lehetősége van a honlapon előzetesen megrendelőként regisztrálni és létrehozni egy felhasználónévvel és jelszóval védett személyes fiókot a honlapon feltüntetett Regisztráció menüpontban. A megrendeléshez a regisztráció nem kötelező.

A regisztráció során a Megrendelő köteles megadni alábbi személyes adatait és elérhetőségeit: név, felhasználónév, jelszó, telefonos elérhetőség, email cím. A regisztráció tudomásul vételét a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mailcímre küldött elektronikus levéllel visszaigazolja.

A regisztráció során a feltöltött személyes adatokat a Megrendelő saját maga által képzett felhasználónévvel és jelszóval védett személyes fiókja tartalmazza. Jelszavát és felhasználónevét a Megrendelő köteles titokban tartani, Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az olyan adatvesztésért, jogosulatlan adatfelhasználásért, illetve a Megrendelő személyes adataihoz történő illetéktelen hozzáférésért, amely abból fakadóan vált lehetségessé, hogy Megrendelő a felhasználóneve illetve jelszava titokban maradása érdekében mulasztott, illetve nem tett meg minden szükséges intézkedést.

A regisztráció illetve annak Szolgáltató általi visszaigazolása nem jelenti automatikusan a Szolgáltatóval történő szerződéskötést, az a Megrendelő részéről csak a szerződéskötés érdekében szükséges előkészítésnek minősül.

  1. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A regisztráció során illetve a megrendeléskor a Megrendelő által megadott adatok megfelelőségét, valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. 

A Szolgáltatót, nem terheli semmilyen felelősség illetve helytállási kötelezettség a Megrendelő által megadott adatok pontatlanságáért, valótlanságáért, illetve az ebből eredő bármilyen jogvesztéséért, kárért nem vagyoni sérelemért, további költségekért, történjen annak felmerülése bármilyen jogcímen (költségként, büntetésként, díjként, stb.). Ekként amennyiben a Megrendelő a kézbesítési címet nem kellő pontossággal adta meg, vagy az nem felel meg a forgalomban kapható navigációs szoftverek által azonosítható címnek, és ebből következően a Szolgáltató a kézbesítési címet nem találja, vagy a megadott időpontban a kézbesítési címen nincs jelen a Megrendelő, vagy meghatalmazottja, a termék kézbesítésének elmaradása vagy késedelme nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek.

  1. A megrendelés, szerződés létrejötte, módosítása

Megrendelő a honlapon keresztül az ott feltüntetett termékekre elektronikus úton

megrendelést adhat a Szolgáltatónak a feltüntetett képi illetve

szöveges ikonokra történő kattintással a

- mennyiségi jellemzők (súly, darabszám, szeletszám, stb.) kiválasztásával a kosárba helyezéssel,

- a kívánt teljesítési határidő, továbbá

- a kézbesítési cím,számlázási cím,

fizetési és átvételi mód megadásával

- majd a megrendelés gomb megnyomása után, választása szerint a Barion.hu- internetes fizetéseket bonyolító oldalon lehet megadni a bankkártya adatokat illetve a felhasználó nevet és jelszót, ha rendelkezik ilyennel a megrendelő.

Készpénzes ( utánvétes) fizetés esetén csak a véglegesítem/megrendelem gombot kell megnyomni.

Utánvétes vagy előre utalásos fizetés esetén csak a véglegesítem/megrendelem gombot kell megnyomni.

Megrendelő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége a szerződéskötést eredményező cselekményig nem keletkezik.

Amennyiben a Megrendelő előzetesen nem hozott létre a honlapon személyes fiókot (vagyis nem regisztrált) a megrendelés során meg kell adnia nevét, telefonos elérhetőségét és e-mail címét illetve ha házhozszállítással rendelte meg a terméket akkor szállítási címet.

A megrendelés befejezése a honlapon feltüntetett megrendelés ikonra történő kattintással illetve a honlapon feltüntetett hatályos ÁSZF elfogadásával történik.

A szerződéskötés magyar nyelven történik. Előre utalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató megküldi az utaláshoz szükséges adatokat.

Ha a Megrendelő a Szolgáltató állandó kínálatából rendel terméket, a megrendelésben teljesítési határidőként kizárólag a megrendeléstől számított 72 órát követő határidő állítható be.

A megrendelés befejezését követően a honlap a Megrendelőt automatikusan a Barion honlapjára irányítja bankkártyás fizetés választásánál. A termék árának megfizetése Barion rendszer közbeiktatásával történik, ezért Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a fenti elektronikus fizetési rendszerek használatával a termék árának megfelelő összeget a Megrendelő megadott bankszámláján zárolja. A termék árának megfelelő összeg fentiek szerint történő zárolásával a megrendelés véglegesítettnek tekintendő.

Készpénzes fizetés választásánál a Megrendelő a Szolgáltatónál illetve házhozszállítás esetén a futárnál tud fizetni.

A Megrendelő a termék árát előre köteles megfizetni online fizetés választása esetén. A termék árának minden esetben a honlapon a megrendelés időpontjában adóval megnövelt feltüntetett teljes összegét továbbá a szállítási díjat kell tekinteni, amelyet a Megrendelő HUF pénznemben köteles teljesíteni. A termék ára bruttó ár, tartalmazza a termék elkészítésének ellenértékét. A csomagolás költséget tartalmazza a termék ára. A szállítási díjat külön tartalmazza a honlap.

Amennyiben a Megrendelő az állandó kínálatból rendelt, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a

kért teljesítési határidőtől eltérő teljesítési időre vállalja a termék elkészítését. Amennyiben a Megrendelő a módosított teljesítési határidőt nem fogadja el, elállhat a megrendeléstől, vagy más terméket rendelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a megrendelést ne vállalja el, ekkor a szolgáltató erről maximum 24 órán belüli határidőben e-mailben értesíti a Megrendelőt.

Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését módosítás nélkül elfogadja, és ezt Szolgáltató e-mailben közli a Megrendelővel, a Megrendelő és a Szolgáltató között a megrendelt termék(ek) elkészítésére vonatkozó egyedi vállalkozói szerződés (továbbiakban: vállalkozási szerződés) jön létre az elfogadó nyilatkozat közlésének időpontjában. A vállalkozói szerződés nem letölthető, nem kerül iktatásra, utóbb nem lesz hozzáférhető és nem utal magatartási kódexre sem.

Amennyiben a Megrendelő megrendelése alapján a vállalkozási szerződés létrejön, a Szolgáltató a megrendelést automatikusan azonosítószámmal látja el. A Szolgáltató teljesítése során az azonosítószám azonosítja a megrendelést illetve a megrendelt terméket.

Vita esetében a vállalkozó szerződés létrejöttének időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a Szolgáltató az elfogadó nyilatkozatáról szóló elektronikus levelet a Megrendelő megadott e-mailcímére megküldte, függetlenül attól, hogy a nyilatkozatról a Megrendelő mikor szerzett tudomást, illetve azt megismerte-e.

A vállalkozási szerződés létrejötte helyének minden esetben a Szolgáltató székhelyét kell

tekinteni.

A vállalkozási szerződés teljesítésének helye minden esetben a Megrendelő által megadott

kézbesítési cím illetve személyes átvételnél a Szolgáltató címe. Megrendelő a megrendeléstől számított 24 órán belül a kézbesítési címet módosíthatja személyes fiókjából küldött elektronikus üzenettel.

A vállalkozási szerződés határozott időre, annak teljesítéséig szól.

Megrendelő a megrendeléstől később is az alábbi jogkövetkezményekkel bármikor elállhat

a személyes fiókjából illetve a megrendeléskor megadott e-mail címéről küldött elektronikus üzenettel. Amennyiben a Megrendelő- a teljesítési határidőt megelőzően legalább 72 órával közli elállását, a kifizetett ár a Megrendelőnek visszajár, a megrendelt termék pedig nem kerül elkészítésre illetve kiszállításra,

- a teljesítési határidőt megelőzően 48-72 órával közli elállását, a kifizetett ár 50%-a

Megrendelőnek visszajár, a fennmaradó 50% bánatpénzként a Szolgáltatót illeti, a megrendelt termék nem kerül kiszállításra,

- a teljesítési határidőt megelőzőn kevesebb mint 48 órával közli elállását, a kifizetett ár a Megrendelőnek nem jár vissza, a terméket pedig a megrendelő kérésére Szolgáltatnál átveheti.

  1. Kézbesítés, csomagolás, számla

A termékek Megrendelőhöz történő kiszállítását illetve csomagolását a Szolgáltató biztosítja a Megrendelő által a megrendeléskor megadott kézbesítési címre a megrendelő által megszabott és a Szolgáltató által elfogadott teljesítési határidőre.

A megrendelt termék(ek)et a jellemzőktől függően a Szolgáltató a termék méretéhez igazodó élelmiszer szállítására alkalmas papír anyagú dobozba csomagolja vagy élelmiszer szállítására alkalmas fa dobozban, és a Megrendelő által megjelölt kézbesítési címre szállítja akként, hogy a termék az elfogadott teljesítési határidőig kézbesítésre kerüljön.

Megrendelő személyesen vagy meghatalmazottja útján köteles a megadott kézbesítési címen a terméket a Szolgáltató képviselőjétől átvenni, a kézbesítési bizonylatot aláírni,illetve a termék átadása érdekében a Szolgáltatóval együttműködni, a megadott kommunikációs csatornákat (telefon, e-mail) működképes állapotban fenntartani és rendeltetésszerűen működtetni.

. Amennyiben a Szolgáltató képviselője a terméket azért nem tudja kiszállítani, mert a Megrendelő a címen nem elérhető a kiérkezésétől számított 20 perc alatt, Szolgáltató a terméket a Szolgáltató székhelyére visszaszállítja. Megrendelő ilyen esetben a teljesítési határidőtől számított 8 órán belül írásban jelezheti, hogy a terméket a következő 24 órában saját költségén átveszi a Szolgáltató honlapon megadott címén, a nyitvatartási időben, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a terméket megsemmisíteni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidőt Szolgáltató maximum 2 óra időtartamban túllépheti (türelmi idő), amely nem minősül késedelemnek, és amely időtúllépés a városi forgalom előre nem látható körülményeiből adódhatnak. Amennyiben a türelmi idő alatt Szolgáltató a terméket kiszállítja, nem terheli indokolási kötelezettség. Ez esetben Szolgáltató mindet megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelőt a megadott elérhetőségeken értesítse a késedelemről, és a várható kézbesítési időpontról.

  1. Számla

Szolgáltató a Megrendelő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Megrendelő által megadott email címére.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően a Megrendelő a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Profil oldalának „Számláim” menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. A

Megrendelő Profil oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. ,

Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a KBOSS.hu kft látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján a Megrendelő, aki a szolgáltató honlapján keresztül adja le megrendelését és szállítással (házhozszállítás)illetve a Szolgáltatónál kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről amit legkésőbb az átvételnél elküld a szolgáltató.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus

számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

  1. A honlap és tartalma

A Szolgáltató vállalja, hogy fenntartja és működteti a zsuzsisuti.hu internetes honlapot,

amelyen keresztül biztosítja, hogy a Megrendelők megismerhessék és megrendelhessék a termékeit., regisztrálja a Megrendelők megrendelését, továbbá a Megrendelő felé az elfogadó illetve elálló nyilatkozatait.

  1. Termékfelelősség

A termék elkészítésével kapcsolatosan a hibátlan teljesítésért a Szolgáltatót terheli mind a vállalkozási szerződésből eredő felelősség, mind a termékfelelősséget szabályozó jogszabályi előírások szerinti termékfelelősség.

A Szolgáltató a megrendelések teljesítése során a leggondosabban köteles eljárni, köteles betartani az élelmiszerekre vonatkozó tárolási, higiéniai, és az élelmiszer-feldolgozásra, sütőipari termékek készítésére vonatkozó élelmiszerbiztonsági szabályokat.

A cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató által készített torták, sütemények a hatályos jogszabályoknak és a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített torták +8 fokos hűtőben való tárolás esetén 48 óráig, + 16 fokos helyiségben történő tárolás esetén 24 óráig őrzik meg szavatosságukat.

A Megrendelő által átvett torták esetén, mivel azok tárolási szokásait Szolgáltató ellenőrizni nem tudja, azok szavatossági idejéért a Szolgáltatót 24 órán túl felelősséget nem vállal.

A terméknek külalakjában meg kell felelnie a honlapra feltöltött fényképnek, minőségében pedig a termék leírásának, illetve a Szolgáltató által megadott alapanyaglistának. A Szolgáltatót terheli a termék kiszállításával, a szállítás kapcsán történő esetleges állagromlással kapcsolatos kárveszély.

A kiszállítást sütemények szállítására alkalmas hűtőautóval szállítja, a termék átvétele után a Szolgáltató nem vállal felelősséget a termék épségéért.

  1. Szolgáltató hibás teljesítésének következményei

Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja 45/2014.( II.26.) Korm.r. 20. §-ban rögzített elállási és felmondási jogot romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Amennyiben az Állandó kínálatban szereplő termékkel kapcsolatos megrendelést a Szolgáltató

- nem teljesíti,

- határidőben nem teljesíti,

- nem elfogadható minőségben teljesíti,

- nem a megrendelés szerinti mennyiségben teljesíti,

Megrendelő jogosult Szolgáltató által készített termék átvételét visszautasítani.

A Szolgáltató hibás teljesítése következményeként, amennyiben a termék helyettesítését a Megrendelő elfogadja, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Megrendelővel esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével.

Amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, de kéri a hibás termék kiszállítását, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a változatlanul folytatódik, ám a Megrendelő jogosult árleszállítást kérni. Az árleszállítás mértékéről Szolgáltató minden esetben egyedi döntést hoz, ám az nem lehet nagyobb mint a termék árának 50%-a.

Amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék kiszállítását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül,és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet vissza, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással.

Amennyiben a termék a megrendelt és a honlapra a Szolgáltató által feltöltött mennyiségi jellemzőinek nem felel meg, a Szolgáltató csak a termék árának arányos részére jogosult, az ár fennmaradó arányos részét pedig köteles Megrendelőnek a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszautalni. A mennyiségi jellemzők hibahatára a megadott mennyiségi paraméterek figyelembe vételével 5%, amelyen belüli méret,- illetve mennyiségi eltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

Amennyiben a Szolgáltató

- a termék kiszállítását nem teljesíti,

- a termék kiszállításával késedelembe esik,

- termék állaga, külalakja a szállítás során sérül,

a Szolgáltató hibásan teljesít, amely az alábbi jogkövetkezményekkel jár.

Amennyiben a Szolgáltató

- a termék kiszállítását nem teljesíti,

- a termék kiszállításával késedelembe esik,

Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és igényelheti a termék árának visszafizetését.

Ezen esetben a Szolgáltató a termék árát a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással köteles 5 napon belül visszafizetni, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással.

Amennyiben a termék állaga a kiszállítása során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan, higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra

alkalmatlan vagy nemkívánatos, de a Megrendelő kéri a hibás termék kiszállítását, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a változatlanul folytatódik, ám a Megrendelő jogosult árleszállítást kérni. Az árleszállítás mértékéről Szolgáltató minden esetben egyedi döntést hoz, ám az nem lehet nagyobb mint a termék árának 50%-a.

Amennyiben a Megrendelő nem kéri a hibás termék kiszállítását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül,és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár,amelyet Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet

vissza, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással.

Hibás teljesítés esetében a Szolgáltató köteles az ok felmerüléséről az ok természetét is figyelembe véve a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények alól, ha a késedelem, hibás teljesítés, vagy nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a Felek által elháríthatatlan események következtében áll be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, betegség, robbanás, általános anyag- és üzemanyag hiány, baleset.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik Felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűnéséről 3 (három) napon belül értesíteni.

  1. Panaszkezelés

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a megrendelésével vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató Vevőszolgálatán keresztül tudja a Szolgáltató felé jelezni az info@zsuzsisuti. hu e-mail címen. A Szolgáltató a Megrendelő panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

Megrendelő a megrendelt cukrászati termék átvételével igazolja, hogy az adott megrendelésszám alatti terméket megfelelő külalakban, a megrendelt forma és design szerinti minőségben és méretben átvette. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a cukrászati termék ízével kapcsolatban a cukrászati termék átvételétől számított 24 órán belül, bizonylat bemutatása mellett élhet kifogással a Szolgáltató 2049 Diósd, Székely András u. 2. szám alatti Vevőszolgálatán feltéve, ha a megvágott cukrászati termék minimum ¾-ét,  egyeztetés céljára a Szolgáltatónak bemutatja és azt magával viszi ( a cukrászati termék mérése súly alapján történik).

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból.

A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved@pest.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezetiegysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A vállalkozásnak együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető testületi meghallgatásra a vállalkozás köteles válasziratot benyújtani, valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a fogyasztóvédelmi hatóság. 
Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszáma: (1) 792-7881 Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF szerint létrejött vállalkozási szerződés a Szolgáltató illetve a Megrendelő között kizárólag vállalkozási szerződéses jogviszonyt hoz létre. A vállalkozási szerződés nem teremt közöttük munkaviszonyt, és az egyik fél által sem értelmezhető munkaszerződésnek.

A Szolgáltató önállóan, a Megrendelő megrendelésére fejt ki munkavégzéssel járó tevékenységet, amelyet a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben kikötött rendelkezéseken túlmenően semmilyen módon nem befolyásol, illetve irányít. A Szolgáltató a tevékenységét önállóan, saját eszközeivel végzi, a Szolgáltatónak a Szolgáltató tevékenységét illetően nincs utasításadási jogköre.

Felek írásbelinek fogadják el az sms illetve e-mail útján küldött nyilatkozatokat.

Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek figyelembevételével egymással elsősorban elektronikus úton kommunikálnak, a Megrendelő regisztrációja vagy megrendelése alkalmával feltöltött e-mail címére, illetve személyes fiókjába, továbbá a Szolgáltató info@zsuzsisuti.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés tartama alatt a hivatkozott e-mail címeket folyamatosan fenntartják, a beérkezett üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérik. A másik Félhez címzett, megjelölt e-mail címére elektronikusan megküldött nyilatkozat a megküldés napját követő munkanapon közöltnek tekintendő függetlenül attól, hogy az mikor vált a címzett Fél számára elérhetővé.

Felek rögzítik, hogy a címzett Félnek a Szerződésben feltüntetett székhelyére, illetve lakhelyére ajánlott postai küldeményként feladott nyilatkozat az ajánlotti szelvényen a feladás dátumaként megjelölt dátumtól számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek tekintendő.

Megrendelő kijelenti, hogy őt a szerződés megkötésénél és nyilatkozatai megtételénél sem tévedés, sem téves feltételezés nem vezette, az abban foglaltak valódi és tényleges akarat-elhatározást tükrözi.

Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Felek ezúton kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés szellemének és céljának.

Jelen ÁSZF a fentebb körülírt ügyleti célt szolgáló egységes akaratnyilatkozatot képez, éppen ezért pontokra bontása, illetve alcímekkel történt ellátása kizárólag az olvasás és a hivatkozás kényelmét szolgálja, azonban semmilyen módon sincs kihatással tartalmára, értelmezésére, alkalmazására, illetve bármely Fél jelen megállapodással elérni kívánt ügyleti céljára, ennél fogva ilyen hatállyal vagy céllal nem értelmezhető, illetve hivatkozható.

A szerződéskötést megelőző egyeztetések és szerződéskötési tárgyalások során az ÁSZF tárgyában szóban vagy írásban, illetve más formában tett nyilatkozatok, felhatalmazások, ellenvetések és megállapodások nem kötelezőek a Felekre nézve.

Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés és megkötése során nem hallgatnak el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a vállalkozási szerződés szempontjából jelentős.

Jelen ÁSZF-re és a vállalkozási szerződésre a magyar jog irányadó.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF-fel, a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntése során Felek

kifejezetten kikötik a magyar bíróság joghatóságát és hatáskörétől függően az Érdi Járási Bíróság

kizárólagos illetékességét.

A mindenkor hatályos ÁSZF-et Szolgáltató a honlapon közzéteszi, amennyiben az ÁSZF hatályos szövege kapcsán a felek között vita merülne fel, minden esetben a honlapon legutóbb közölt verzió az irányadó.

Kelt:2021.március 25.

Az oldal

tetejére
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram